Legionářská literatura

bývá chápána jako svébytný fenomén, jejímž určujícím tématem jsou legionáři a mezníkem počátek a konec meziválečného období.

Českoslovenští legionáři

první světové války zanechali výraznou stopu v dějinách 20. století s nemalým vlivem přes celé období první republiky.

Copyright

Všechny zde zveřejněné knihy jsou díla autorů, kteří již nežijí více než sedmdesát let, a proto na ně není uplatňováno jakékoliv autorské právo.

Edice
Autoři
Rok vydání
1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935  1936  1937  1938 

Webdesign Jan Purkert