Paměť odvahy

Online knihovna osvětové legionářské literatury

Tato stránka zpřístupňuje fotografie části knižní produkce legionářských autorů.

 

Legionářská literatura bývá chápána jako svébytný fenomén, jejímž určujícím tématem jsou legionáři a mezníkem počátek a konec meziválečného období. Přívlastek osvětová referuje k negativnímu vymezení ohledně žánrové formy, tedy že se zde nenachází díla uměleckého či memoárového charakteru.

 

Českoslovenští legionáři první světové války  zanechali výraznou stopu v dějinách 20. století, a to nikoliv pouze jako vojenská síla, která přispěla k vytvoření Československé republiky, ale i jako hnutí s nemalým vlivem přes celé období první republiky.

 

Všechny zde zveřejněné knihy jsou díla autorů, kteří již nežijí více než sedmdesát let, a proto na ně není uplatňováno jakékoliv autorské právo. Drtivé množství těchto knih je fyzicky k dispozici v Národní knihovně v Praze. V její studovně byly také tyto tituly vyfotografovány.