Památce Jana Čapka

BOŘIL, Jan, Josef JURA, Jindřich RŮŽIČKA, Josef KOLÁŘSKÝ, Josef RYBKA a František BEDNAŘÍK. Památce Jana Čapka: stručný nástin jeho života a činnosti v rámci Československého dobrovolnického sboru v Italii, jehož byl starostou. Praha: Čin, 1922, 93 s., front.

Součástí: