PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi.

PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi. Praha: Památník odboje, 1924, 29 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 19.