První rok práce Československé obce legionářské

První rok práce Československé obce legionářské: stati programové i informační. Praha: Československá obec legionářská, 1922.