Moravský legionář

RÁB, Julius. Starodružiníci, kdo jsou a co budou.

GROH, Vladimír. Úcta Svatováclavská

TVRDÝ, Josef. Světový názor moderního Čecha.

ŠTEIDLER, František. Ideový a vojenský význam československých legií.

SOJKA, Jan. V československé domobraně v Italii.

NOVOTNÝ, Antonín. Polní pošta československých a spojeneckých vojsk na Rusi a její pošt. známky.

MĚCHURA, Josef. Rozvědčíci u Kazaně.

LOUBAL, František. Josef Kudrna

LOUBAL, František. Dr. M. R. Štefánik

LENFELD, Jan. Mravní idea Zborova

KUNŠTÁTSKÝ, Cyril. Památce bratra Antonína Smětáka.

Brněnští železničáři za hranicemi a doma (1918-1920-1930)

KREJČÍ, Antonín. T.G. Masaryk

KOČVARA, Jan. Československé domobranecké prapory v Italii.

JANDÁSEK, Ladislav. Ideová usnesení VII. valného sjezdu ČOS

JANDÁSEK, Ladislav. Za společným cílem

CECHMAJSTR, Arnošt. O Emilu Podmolovi padlém u Zborova 2. července 1917.

BEDNAŘÍK, František. Masaryk a Itálie za války: fakta a dokumenty.

BEDNAŘÍK, František. Jan Čapek: vzorný Sokol a průkopník československého odboje v Itálii.

BEDNAŘÍK, František. Břetislav Bartoš, malíř umělec a obětavý šiřitel československého odboje v Italii.

KUDELA, Josef. V boji za svobodu: Sborník vzpomínek, II.svazek.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec: Sokol, legionář.

Washingtonská deklarace.

KUDELA, Josef. Tyrš a Zborov.

KUDELA, Josef. Tyrš a Masaryk.

KUDELA, Josef. Šest let boje za svobodu.

KUDELA, Josef et al. Státní převrat z r. 1918 v Brně.

KUDELA, Josef. Generál St. Čeček, velitel povolžské fronty.

KUDELA, Josef. Sokolský hrdina

KUDELA, Josef et al. Komunistický puč v Brně-Oslavanech

KUDELA, Josef. Proslovy o legiích.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec

KUDELA, Josef et al. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u Cara Nikolaje II.

KUDELA, Josef. Památce M.R. Štefánika

KUDELA, Josef. Památce Jaromíra Krause.

KUDELA, Josef. O Jiřím Klecandovi.

KUDELA, Josef. Masaryk, vychovatel Legií.

KUDELA, Josef. Masaryk osvoboditel.

KUDELA, Josef. Legionáři dnes.

KUDELA, Josef et al. Legionář Miloš Wurm.

KUDELA, Josef. U našeho vůdce.

KUDELA, Josef. O starodružiníku Ant. Grmelovi, oběti boje za národ a Slovanstvo.

KUDELA, Josef. Katolíci v odboji a o odboji

KUDELA, Josef et al. Karel Müller

KUDELA, Josef. Hus a legie.

KUDELA, Josef. Generál Jaroslav Červinka, nejstarší legionář.

KUDELA, Josef. Druhý sjezd čs. vojska na Rusi: rozbor oficielní publikace.

KUDELA, Josef. Dnešní situace v legionářstvu.

KUDELA, Josef et al. Deset let práce v Brněnské župě Československé obce legionářské.

KUDELA, Josef et al. Československý revoluční sjezd v Rusku.