ZEMAN, Adolf, ed. Cestami odboje

ZEMAN, Adolf, ed. Cestami odboje: (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 1, [Z rakouských pout k svobodě]. V Praze: Pokrok, 1926. 372 s. Knihovna Cestami odboje, 1