KLECANDA, Vojtěch Vladimír. Operace československého vojska na Rusi

KLECANDA, Vojtěch Vladimír. Bitva u Zborova