Kruh přátel Nezávislé jednoty čsl. legionářů. Ed. František Schwarz. Praha: Legie, 1928. Legionářská knihovna, 11.

BABKA, Alois. Za polární kruh: kus historie československého vojska za hranicemi. Praha: Památník Odboje, 1924. Knihovna Památníku odboje, č. 37.

BANDROWSKI, Jerzy. Česko-polský poměr za Velké války: mimořádná přednáška v cyklu o našem národním osvobození, pořádaném jednotami ČSOL v Praze I.-II.-V. až VII. Praha: Památník odboje, 1924, 34 s.

BARTŮŠEK, Josef. Štefánikova vojenská činnost: K jeho 50. narozeninám. Praha: Legie, 1930, 36 – [III] s. Legionářská knihovna, 15.

BEAUMONT, Albert. Hrdinské činy československých legií. 2. vyd. Praha: Kvasnička, 1919, 147 s. Knihovna Duch času: řada I, 3.

BEDNAŘÍK, František. Jan Čapek: vzorný Sokol a průkopník československého odboje v Itálii. Brno: Moravský legionář, 1926, 16 s. Obětem odboje, č. 5.

BEDNAŘÍK, František. Masaryk a Itálie za války: fakta a dokumenty. Brno: Moravský legionář, 1935, 116 s. Knihovna československé revoluce, sv. 34.

BEDNAŘÍK, František. Československý dobrovolnický sbor v Santa Marii C.V. a Padule (17. ledna 1917 – 25. května 1918). Praha: Československá obec legionářská, 1927, 29 s. Legionářská knihovna, 10.

BEDNAŘÍK, František. Vývoj a boje československého vojska v Itálii. Praha: Památník odboje, 1924, 38 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 14.

BENEŠ, Vojta. O lepší svět: výbor z článků, úvah a statí. Praha: Svaz národního osvobození, 1928, 120 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 54.

BENEŠ, Vojta. Proslov k mládeži o vzniku a poslání československé armády. Praha: Svaz národního osvobození, 1934, 15 s. Epištoly k národu, sv. 11.

BENEŠ, Vojta. Revoluční hnutí v Severní Americe. Praha: Památník odboje, 1923, 97 s. Cyklus přednášek I.: Československá revoluce, 5.

BENEŠ, Vojta, Emil SVOBODA a Alois HAJN. Čtyři přednášky o presidentu československé republiky T.G. Masarykovi k 85. narozeninám. Praha: Svaz národního osvobození, 1935, 78 s.

BOŘIL, Jan, Josef JURA, Jindřich RŮŽIČKA, Josef KOLÁŘSKÝ, Josef RYBKA a František BEDNAŘÍK. Památce Jana Čapka: stručný nástin jeho života a činnosti v rámci Československého dobrovolnického sboru v Itálii, jehož byl starostou. Praha: Čin, 1922, 93 s., front.

BOŘIL, Josef. Revoluční hnutí v Itálii. Praha: Památník odboje, 1923, 48 s. Cyklus přednášek I.: Československá revoluce, 4.

CECHMAJSTR, Arnošt. O Emilu Podmolovi padlém u Zborova 2. července 1917. Brno: Moravský legionář, 1927. Hrdinové a oběti odboje, Seš. 9.

ČERMÁK, Jiří. Desáté výročí bojů v Dobrudži. Praha: Legie, 1926, 15 s. Legionářská knihovna, 1.

ČERMÁK, Jiří. Naši v srbské armádě. Praha: Památník odboje, 1924, 51 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 12.

ČERMÁK, Jiří. Boje pod Bachmačem a ústup z Ukrajiny r. 1918 dle hlášení, uložených v archivu legií. Praha: Památník odboje, 1923, 124 s., mp., fot. Knihovna Památníku odboje, 30.

ČIŽMÁŘ, Jaroslav. Ruské a naše vojsko v revoluci: rok 1917. Brno: Moravský legionář, 1926, 240 s. Knihovna československé revoluce: řada I., 2.

DORAZIL, Vlastimil. Jan Gayer – velitel 4. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“. Praha: Obzor, 1933.

DOSTÁL, Emil. Pochodová tiskárna informačně osvětového odboru na Rusi. Praha: Typorafia, 1924.

DOSTÁL, Emil. Svatý Václav patronem čsl. odboje na Rusi: Dokumenty ze zahraničních odbojových spisů. V Praze: nákladem knihovny „Života“, 1929, 88 s.

ELIÁŠ, Alois. Vývoj a boje čsl. legií ve Francii. Praha: Památník odboje, 1924, 23 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 6.

FIERLINGER, Zdeněk a Květoslav HŘIVNA. Dvacet let po Zborovu. Praha: Svaz národního osvobození, 1937, 76 s. knihovna Svazu národního osvobození, sv. 130.

FRYČEK, Václav. Pluk Doss‘ Alto: studie kolektiva. Praha: Památník odboje, 1926, 132 s. Knihovna Památníku odboje, sv. 45.

HAERING, Vladimír. Zdravotnictví v čsl. vojsku na Rusi. Praha: Památník Odboje, 1924. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 15.

HAIN, Alois. Za vnitřní svobodou národa: snahy, cíle a organisace svazu Národ. osvobození. Praha: Svaz Národního osvobození, 1928. Knihovna Svazu Národního osvobození.

HAJN, Alois. Mistr Jan Hus a doba přítomná *. Praha, 1925. Knihovna Svazu národního osvobození: Svaz národního osvobození, sv. 25.

HANUŠ, Otakar. Marianovka (z bojů ruských legií o západní Sibiř). Brno: Moravský legionář, 1924, 32 s., [1] pl. Přednášky: Sbírka přednášek, sv. 9.

HODONÍNSKÝ, Dr. Masarykovi – osvoboditeli!: pozdrav prvnímu presidentu Československé republiky. Pacov: Přemysl Plaček, 1919. Červánky svobody: sborník časových letáků, 1.

HOLEČEK, Jeroným. Antika – brannost – legie: několik studií a poznámek. Praha: Svaz národního osvobození, 1937, 124 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 134.

HRADIL, Jan. O Miloši Wurmovi a čsl. vojsku na srbské a francouzské frontě: předneseno na přednášce v Brně. Olomouc: Jan Hradil, 1924.

CHÁB, Václav. Několik legionářských co a jak: poznámky a polemiky. Praha: Svaz národního osvobození, 1932, 75 s. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 83.

CHÝNA, Jan. Na obranu demokracie a republiky. Praha: Patejdl, 1927, 39 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 38.

IVIČIČ, Václav. Tatranci: dějiny 7. střeleckého Tatranského pluku od jeho založení do návratu do vlasti. Praha: Památník odboje, 1924, 243 s. Knihovna Památníku odboje, sv. 35.

JANDÁSEK, Ladislav. Ideová usnesení VII. valného sjezdu ČOS: pokyny pro práci v jednotách a župách. Brno: Moravský legionář, 1925, 32 s. Sokolská knihovna, sv. 3.

JANDÁSEK, Ladislav. Za společným cílem (sokolstvo a legionáři). Brno: Moravský legionář, 1923, 36 s. Přednášky: Sbírka přednášek, 7.

JANDÁSEK, Ladislav. Význam dra. Tyrše v přípravě našeho osvobození. Praha: Československá obec sokolská, 1929. Tyršův sborník, XIII.

KLECANDA, Vojtěch Vladimír. Operace československého vojska na Rusi v letech 1917-1920. Praha: Československý vědecký ústav vojenský, 1921, 16 s. Sborník věd vojenských, sv. 1.

KLECANDA, Vojtěch Vladimír. Bitva u Zborova: vojensko-historická studie o bojích Československé brigády v Haliči roku 1917. Praha: Vojenský archiv, 1927, 189 s. Spisy vojensko historické: Řada 1, 1.

KOČVARA, Jan. Československé domobranecké prapory v Itálii. Brno: Moravský legionář, 1929, 100 s. Knihovna československé revoluce, sv. 16.

KOTÍK, Ladislav. Průlom v Artois dne 9. května 1915: první hrdinný boj československých dobrovolníků ve Francii. Praha: [s.n.], 1924, 40 s., pl. Sborník věd vojenských, 11.

KREJČÍ, Antonín. Dr. Josef Scheiner. Brno: Moravský legionář, 1932, 30 s. Hrdinové a oběti odboje, sv. 18.

KREJČÍ, Antonín, Eduard KLICPERA, Bohumil KLADIVO, Jan UHER a Ladislav JANDÁSEK. T.G. Masaryk, sokolstvo a sokolství. Brno: Moravský legionář, 1935, 118 s.

KREJČÍ, F. Návrat sibiřských legií. Praha: Památník odboje, 1920, 23 s. Knihovna Památníku odboje, č. 10.

KREJČÍ, František Václav. Poselstvo vlády k čsl. vojsku na Sibiři. Praha: Památník odboje, 1924, 28 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 8.

KUDELA, Josef. Druhý sjezd čs. vojska na Rusi: rozbor oficielní publikace. V Brně: Moravský legionář, 1934. Knihovna československé revoluce: řada II, 2.

KUDELA, Josef. Masaryk osvoboditel. II. vydání. Brno: Moravský legionář, 1930. Knihovna Československé revoluce: řada I, 21.

KUDELA, Josef. Jan Hlaváč. Brno: Moravský legionář, 1933. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 22.

KUDELA, Josef. Proslovy o legiích. Brno: Moravský legionář, 1926. Knihovna Legionáři ve vlasti, 4.

KUDELA, Josef. Tyrš a Masaryk. Brno: Moravský legionář, 1931. Sokolská knihovna, 9.

KUDELA, Josef et al. Legionář Miloš Wurm. Brno: Moravský legionář, 1936. Knihovna československé revoluce: řada I, 38.

KUDELA, Josef. O Jiřím Klecandovi. V Brně: Moravský legionář, 1928. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 12.

KUDELA, Josef. S naším vojskem na Rusi II: Na druhou frontu. Praha: Památník Odboje, 1926, 227 s. Knihovna „Památníku Odboje“, 46.

KUDELA, Josef. Přehled osvětové činnosti v československém zahraničním vojsku (legiích). In: Almanach osvětové práce v našem vojsku: (za hranicemi i doma). Praha: Výchovný odbor MNO, 1925.

KUDELA, Josef. Dnešní situace v legionářstvu. Brno: Moravský legionář, 1930. Legionáři ve vlasti, 3.

KUDELA, Josef et al. Deset let práce v Brněnské župě Československé obce legionářské. Brno: Moravský legionář, 1930. Legionáři ve vlasti.

KUDELA, Josef. Masaryk a Sokol: studie. Praha: Josef Hrachovina, 1938.

KUDELA, Josef. O slavné bitvě u Zborova. Praha: Legiografie, 1922. Knihovna Program.

KUDELA, Josef et al. Československý revoluční sjezd v Rusku. Brno: Moravský legionář, 1927, 48 s. Knihovna československé revoluce: řada I, sv. 7.

KUDELA, Josef. Plukovník Švec. Hodonín: Moravský legionář, 1929. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 6.

KUDELA, Josef. Šest let boje za svobodu. Brno: Moravská legionář, 1923. Přednášky,Sbírka přednášek, 2.

KUDELA, Josef. Generál Jaroslav Červinka, nejstarší legionář. V Brně: Moravský legionář, 1933. Hrdinové a oběti odboje, sv. 19.

KUDELA, Josef. R.1918 v děj. odboje: II. Červenec-prosinec. Brno: Moravský legionář, 1928. Knihovna československé revoluce: řada I, 14.

KUDELA, Josef. Památce Jaromíra Krause. Brno: Moravský legionář, 1927. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 11.

KUDELA, Josef et al. Karel Müller: Vzpomínky a dokumenty. Brno: Moravský Legionář, 1934, 102 s. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 23.

KUDELA, Josef. U našeho vůdce: návštěva legionářských rodin u presidenta T.G. Masaryka v Židlochovicích dne 29. června 1930. Brno: Moravský legionář, 1930, 15 s. Legionáři ve vlasti, sv. 1.

KUDELA, Josef. Zborov. Praha: Československá Obec Sokolská, 1927. Sbírka sokolských přednášek, 19.

KUDELA, Josef. Katolíci v odboji a o odboji: (přehled a rozbor literatury). Brno: Moravský legionář, 1936. Knihovna čs. revoluce: Řada 2, sv. 8.

KUDELA, Josef. V boji za svobodu: Sborník vzpomínek, II. svazek. Editor Josef Kudela. Brno: Moravský legionář, 1937, 280 s. Knihovna čs. revoluce: 2, sv. 9.

KUDELA, Josef. Československé a polské vojsko v Rusku: (nová kapitola o staré historii). Brno: Moravský legionář, 1938. Knihovna československé revoluce: Řada 2, sv. 10.

KUDELA, Josef. Masaryk, vychovatel Legií. Praha, 1934.

KUDELA, Josef. Sokolský hrdina. Praha: Moravský legionář, 1923. Tyršova knihovna, 3.

KUDELA, Josef et al. Komunistický puč v Brně-Oslavanech: vzpomínky legionářů: dokumenty. Brno: Moravský legionář, 1930, 60 s. Legionáři ve vlasti, sv. 5.

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje: I. Leden-červen. Brno: Ant. Odehnal, 1928. Knihovna československé revoluce: řada I, 10.

KUDELA, Josef et al. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u Cara Nikolaje II.: soubor dokumentů a vzpomínek. V Brně: Moravský legionář, 1935. Knihovna československé revoluce: řada II, 4.

KUDELA, Josef. Generál St. Čeček, velitel povolžské fronty. Brno: Moravský legionář, 1930. Knihovna československé revoluce: řada II, 16.

KUDELA, Josef. V počátcích revoluce. Praha: Šolc a Šimáček, 1923, 213 s. Matice lidu: LI, 3.

KUDELA, Josef. Husovým jménem do boje za svobodu národa: (k 6. červenci 1935, dvacátému výročí vystoupení T.G. Masaryka v Ženevě). Praha: Československá obec sokolská, 1935, 19 s. Sbírka sokolských přednášek, 48.

KUDELA, Josef. Památce M.R. Štefánika. Brno: Moravský legionář, 1930, 32 s. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 14.

KUDELA, Josef. O ruském zlatém pokladě a československých legiích. Praha: Legiografie, 1922, 18 s.

KUDELA, Josef. Československý odboj doma. Praha: Československá obec sokolská, 1928, 60 s.

KUDELA, Josef. Jubilejní Husovy oslavy v Moskvě v roce 1915. In: Naše revoluce: Čtvrtletní historický sborník. V. roč. Praha: Svaz národního osvobození, 1929.

KUDELA, Josef. Aksakovská tragedie: Plukovník Švec. V Brně: Moravský legionář, 1932, 144 s., příl. Knihovna čs. revoluce: řada I, sv. 27.

KUDELA, Josef. Československá anabase v Rusku. Praha: Československá obec sokolská, 1928. Sbírka sokolských přednášek, 22.

KUDELA, Josef. Hus a legie. V Brně: Moravský legionář, 1923. Přednášky: Sbírka přednášek, sv. 3.

KUDELA, Josef. Přehled vývoje čs. revolučního hnutí na Rusi do odchodu čs. armádního sboru z Ukrajiny. Praha: Památník odboje, 1923. Československá revoluce, 6.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec, Sokol, legionář. Brno: Moravský Legionář, 1926, 16 s. Obětem odboje, seš. 6.

KUDELA, Josef. Legionáři dnes. Brno: Moravská legionář, 1929. Přednášky: Sbírka přednášek, 24.

KUDELA, Josef. Sokol a legie. Brno: Moravský legionář, 1923. Knihovna Legionáři ve vlasti, 7.

KUDELA, Josef. Tyrš a Zborov. Brno: Moravský legionář, 1932. Knihovna Legionáři ve vlasti, 11.

KUDELA, Josef. Rok 1917 v dějinách odboje. Brno: Moravský legionář, 1927. Knihovna československé revoluce: řada I, 5.

KUDELA, Josef et al. Státní převrat z r. 1918 v Brně. Brno: Moravský legionář, 1933. Knihovna československé revoluce: řada II, 1.

KUDELA, Josef. O starodružiníku Ant. Grmelovi, oběti boje za národ a Slovanstvo. Brno: Moravský legionář, 1926. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 4.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec: o jeho životě a práci. Brno: Moravský Legionář, 1933, 21 s. Hrdinové a oběti odboje, 21.

KUDELA, Josef. Bohumil Čermák, předseda čsl. revoluční organisace v Rusku. 3. vyd. V Brně: Moravský legionář, 1930. Hrdinové a oběti odboje, seš. 15.

KUDELA, Josef et al. Bělgorod : Přednášky, vzpomínky, zpráva. Brno: Moravský legionář, 1930. Knihovna československé revoluce: řada I, 24.

KUNŠTÁTSKÝ, Cyril. Památce bratra Antonína Smětáka. Brno: Moravský legionář, 1935. Hrdinové a oběti odboje, sv. 24.

KVASNIČKA, Ján. Československé legie v Rusku 1917- 1920. Bratislava: Slovenská akademie věd, 1963.

LENFELD, Jan. Mravní idea Zborova a národní program dra M. Tyrše. Brno: Moravský legionář, 1932, 30 s.

LINHART, J, Lev SYCHRAVA, Vojta BENEŠ, Ivan DÉRER a Jan Blahoslav KOZÁK. Volám vás všechny od Aše až k Jasině. Praha: Svaz národního osvobození, 1938, 219 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 136.

LOGAJ, Josef. Československé legie v Itálii (1915-1918). 2. opravené a rozšířené vyd. Praha: Památník odboje, 1922, 147 s. Knihovna Památníku odboje, sv. 19.

LOUBAL, František. Josef Kudrna, oběť rakouské soldatesky. Brno: Moravský legionář, 1929. Knihovna Hrdinové a oběti odboje, 13.

MARKOVIČ, Ivan. Slováci v zahraničnej revolúcii. Praha: Památník odboje, 1923, 102 s. Cyklus přednášek I.: Československá revoluce, 10.

MARKOVIČ, Ivan a Ivan DÉRER. Hodonín zvítězil: řeči při odhalení pomníku presidentu T.G. Masarykovi v Hodoníně 28. září 1931. Brno: Moravský legionář, 1931, 20 s.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Masaryk a revoluční armáda: Masarykovy projevy k legiím a o legiích v zahraniční revoluci. Praha: Čin, 1922, 239 s., [13] fot.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Masarykovy projevy a řeči za války. Praha: Minařík, 1920, 216 s.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Projevy presidenta T.G. Masaryka k vojsku. Praha: Svaz národního osvobození, 1929, 74 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 68.

MAŠÍN, Emil. Česká družina: příspěvek k dějinám národního osvobození. Praha: Československý vědecký ústav vojenský, 1922, 138 s. Sbírka vojenských příruček: Řada III., 3.

MEDEK, Rudolf. Historie a demagogie. Praha: Legie, 1927, 26 s. Legionářská knihovna, sv. 5.

MEDEK, Rudolf. Blaník: úvahy, poznámky, sny, výzvy a dokumenty o československém revolučním vojsku. 1916-1920. Praha: Památník Odboje, 1921, [76] s. Knihovna Památníku odboje, 12.

MEDEK, Rudolf. Národní vojsko. Praha: Památník odboje, 1924, 22 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 1.

MEDEK, Rudolf. O našich legiích, dětech a zvířátkách v Sibiři. 2. vyd. Praha: Památník Odboje, 1922, 157 s.

MEDEK, Rudolf. Veliký pochod Čechoslováků Ruskem a Sibiří. Praha: Státní nakladatelství, 1929, 40 s. Občanská knihovna, 84.

MEDEK, Rudolf. 28. říjen. Praha: Památník odboje, 1923, 30 s., front.

MEDEK, Rudolf. Legionářství ve vlasti: dvacátádruhá přednáška v cyklu o našem národním osvobození, pořádaném jednotami ČSOL. v Praze I.-II.-V. až VII. Praha: Památník odboje, 1924, 22 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 22.

MEDEK, Rudolf. Poslední události a Nezávislá jednota čsl. legionářů: Referát, přednesený na schůzi zastupitelstva, konané 7. listopadu 1926 v Praze. 2. vyd. Praha: Legie, 1927, 33 s. Legionářská knihovna, 3.

MEDEK, Rudolf. Památce prvního ministra vojenství Československé republiky: první přednáška v cyklu o našem národním osvobození, pořádaném jednotami ČSOL. v Praze I.-II.-V. až VII. Praha: Památník odboje, 1924. Legionářská knihovna, 12.

MEDEK, Rudolf. Deset let československé samostatnosti. Praha: Legie, 1928, 23 s. Legionářská knihovna, sv. 9.

MEDEK, Rudolf a Vojtěch HOLEČEK. Bitva u Zborova a československý odboj. Praha: Státní nakladatelství, 1922, 32 s.

MEDEK, Rudolf a František SYŘIŠTĚ. Památce Zborova 1917-1927. Praha: Za svobodu, 1927, 127 s.

MĚCHURA, Josef. Rozvědčíci u Kazaně. Brno: Moravský legionář, 1932, 154 s., fot. Knihovna československé revoluce: řada I., 29.

NAVRÁTIL, Alois. Tradice svatováclavská a katolictví v čsl. legiích. nákl. vlast., 1932.

NAVRÁTIL, Alois et al. Svatý Václav a čsl. legie: Sborník vzpomínek a dokladů. Přerov: nákl. vl., 1929.

NOVOTNÝ, Antonín. Polní pošta československých a spojeneckých vojsk na Rusi a její pošt. známky. Brno: Moravský legionář, 1923, 29 s., [1] l. příl.

PAPOUŠEK, Jaroslav

. Proč došlo k bojům legií se sověty. Praha: Svaz národního osvobození, 1928, 86 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 58.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Bitva u Zborova. Praha: Svaz Národního Osvobození, 1927, 32 s. Knihovna Národního Osvobození, 3.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Zborov. Praha: Čin, 1921, 104 s.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Osvobozenecká pavěda. Praha: Čin, 1929, 151 s. Válka a revoluce: Řada 2, 3.

PAPOUŠEK, Jaroslav a Jiří KLECANDA. Jiří Klecanda, bojovník za věc národa: osobnost, práce, výbor ze spisů. Praha: Svaz národního osvobození, 1928. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 49.

PATEJDL, Josef. Sibiřská anabase: sedmá přednáška cyklu Československá Revoluce – proslovena 5. dubna 1923. Praha: Památník odboje, 1923, 61 s.

PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi. Praha: Památník odboje, 1924, 29 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 19.

PEROUTKA, Ferdinand. Kdo nás osvobodil?. Praha: Svaz národního osvobození, 1927, 102 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 43.

PETRŠ, Josef. K historii intendantské služby čs. armády na Rusi. Praha: Památník odboje, 1926, 94 s.

POKORNÝ, František, František ŽILKA a Vojta BENEŠ. Jan Hus: Kníže Václav. Praha: Svaz národního osvobození, 1929, 79 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 65.

POLÁK, Josef. Peněžnictví v ruských legiích: osmnáctá přednáška v cyklu o našem národním osvobození, pořádaném jednotami ČSOL. v Praze I.-II.-V. až VII. Praha: Památník odboje, 1924, 46 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 18.

PRÁŠEK, Vojtěch. 2. samostatná technická rota 2. čs. střel. divise: psáno k 20. výročí založení roty za spolupráce jejího důstojnického sboru. Praha: Československý legionář, 1937, 183 s., front., [1] l. mp. Knihovna Čs.legionáře, 2.

PŘIKRYL, Bohumil. Sibiřské drama. Praha: Čin, 1929, 131 s. Válka a revoluce: Řada 2, sv. 2.

PUDR, Jaroslav. Druhá zahraniční armáda v Itálii a její organisace v republice. Brno: Moravský legionář, 1930, 12 s. Legionáři vlasti, sv. 6.

RÁB, Julius. Starodružiníci, kdo jsou a co budou. Brno: Moravský legionář, 1937. Houpačky, sv. 6.

RAŠE, Rudolf. Evakuace. Praha: Památník odboje, 1923, 26 s. Cyklus přednášek I.: Československá revoluce, 8.

REJMAN, Zd, V ŠÁRA, Otakar HANUŠ, Jar HLAVÁČEK a Matěj NĚMEC. Ruští důstojníci v československém odboji. Praha: Svaz ruských válečných invalidů v ČSR, 1933, ii, 57 s., fot.

ROBL, Rudolf. Taganrog: vznik, život a práce první československé republikánské obce (příspěvek k historii národního odboje). Brno: Moravský legionář, 1928, 229 s. Knihovna československé revoluce, sv. 11.

ROBL, Rudolf. Praporečník Karel Bezdíček: příspěvek k historii české roty Nazdar ve Francii 1914-1915. Brno: Moravský legionář, 1935, 178 s., front.

ROBL, Rudolf. Osvětová práce v československé posádce vladivostocké. Pardubice: Jednota Československé obce legionářské v Pardubicích, 1925, 47 s., mp., grafy.

SAJDL, Josef. Českoslovenští železničáři v sibiřské anabasi. Praha: Památník odboje, 1924, 111 s. Knihovna Památníku odboje, 42.

SIDORIN, Vladimir. Zborov a jeho politický a strategický význam. Praha: Svaz ruských válečných invalidů v Československé republice, 1934.

SKÁCEL, Jindřich. Československá armáda v Rusku a Kolčak: (protibolševický boj v roce 1918-20). Praha: Památník odboje, 1926, 2 listy, 433 s., 3 listy. Knihovna Památníku odboje, č. 47.

SLAVÍK, Jan, Václav NOVOTNÝ, Albert PRAŽÁK a Lev SYCHRAVA. Naše národní tradice: cyklus přednášek „O našich národních tradicích“, pořádaný péčí historického sboru ČsOL. a sdruženými korporacemi v Praze. Praha: Svaz národního osvobození, 1928, 3 sv.

SOJKA, Jan. V československé domobraně v Itálii. Brno: Moravský legionář, 1934, 61 s., [8] l. fot. příl., [1] mp. Knihovna československé revoluce, sv. 33.

SPLÍTEK, J. Národohospodářská činnost československých vojsk na Sibiři [online]. V Praze: Družstvo československých socialistů, 1919 [cit. 17.10.2013]. Dostupné z: http://karelvasatko.cz/ruske-legie-literatura/narodohospodarska-cinnost-ceskoslovenskych-vojsk-v-sibiri

STLOUKAL, Karel. Národní idea v dějinách: (z cyklu přednášek o nacionalismu). Praha: Časopis Legie, 1936. Legionářská knihovna, [sv.] 22.

SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi. Praha: Památník odboje, 1924, 38 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 17.

SVOBODA, Viktor et al. Aksakovská tragedie. 3. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1929, 53 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 5.

SYCHRAVA, Lev. Naše národní tradice: IV. Tradice osvobozenská. Praha: Svaz národního osvobození, 1928, 45 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 56.

SYCHRAVA, Lev. Duch legií: I.díl. Přerov: Památník odboje, 1921. Knihovna Památníku odboje, 2.

SYCHRAVA, Lev. Tradice osvobozenecká: (Předn. konaná v cyklu N. osvobození … dne 2. května a … 6. května r. 1928). Praha: Svaz N. osvobození, 1928, 45 s.

SYCHRAVA, Lev et al. Památník manifestačního sjezdu legionářů v Praze 1924. Praha: Československá obec legionářská, 1924.

SYCHRAVA, Lev. Legionářský socialismus. Praha: Československá obec legionářská, 1923, 21 s. Legionářská knihovna, 3.

SYCHRAVA, Lev. Československé revoluční hnutí na evropském západě. Praha: Památník odboje, 1923, 61 s. Cyklus přednášek I.: Československá revoluce, 3.

SYCHRAVA, Lev. Masarykovo revoluční dílo na evropském západě 1914-1917. Praha: Přípravný výbor všelegionářský, 1921, 51 s., faks. Legionářská knihovna, č. 1.

SYCHRAVA, Lev, Vojtěch BENEŠ a Karel ZMRHAL. Jak splníme odkaz naší revoluce?. 2. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1924. Knihovna Svazu národního osvobození, 1.

SYCHRAVA, Lev a Josef LINHART. 6. červenec 1915 a vznik Československé republiky: k 20. výročí Masarykova vystoupení v Curychu a Ženevě ve dnech 4. a 6. července 1915. Praha: Svaz národního osvobození, 1935, 103 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 105.

SYCHRAVA, Lev a Josef LINHART. 6. červenec 1915 a vznik Československé republiky: k 20. výročí Masarykova vystoupení v Curychu a Ženevě ve dnech 4. a 6. července 1915. Praha: Svaz národního osvobození, 1935, 103 s. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 105.

SYCHRAVA, Lev, Jaroslav WERSTADT a Prokop MAXA. Československý odboj. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1923, 200 s. Knihy pro každého, 5.

ŠIMÁČEK, Jaroslav. Nové úkoly legionářů. Brno: Moravský legionář, 1928, 27 s. Přednášky: Sbírka přednášek, 21.

ŠÍP, František. Několik kapitol o hospodářství naší sibiřské armády: V odpověď na Bílou Sibiř generála Sacharova. Praha: Legiorafie, 1926.

ŠTEIDLER, F., J. BOHÁČ a F. BEDNAŘÍK. Československé legie za světové války. Praha: Památník Odboje, 1928.

ŠTEIDLER, František. Naše vystoupení v Rusku r. 1918. Praha: Památník odboje, 1923, 85 s. Knihovna Památníku odboje, 28.

ŠTEIDLER, František. Zborov: operace československé brigády u Zborova a Tarnopole roku 1917. Praha: Vědecký ústav vojenský, 1922, 86 s., 2 l. Sborník věd vojenských, 9.

ŠTEIDLER, František. Ideový a vojenský význam československých legií. Brno: Moravský legionář, 1924, 28 s. Přednášky: Sbírka přednášek, 8.

ŠTEIDLER, František. Československé hnutí na Rusi (informační přehled). 2. vyd. Praha: Památník odboje, 1922, 115 s. Knihovna Památníku odboje, 11.

ŠVÁCHA, Vladimír. Naše drobná práce. Praha: Svaz národního osvobození, 1930, 80 s. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 70.

ŠVEC, Josef. Deník plukovníka Švece. Josef Kudela. Praha: Památník Odboje, 1921, 363 s.

TOMEK, František. Vzpomínky na ruské zajetí, legie a návrat do Vídně. [online]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://pamatnik.valka.cz/index.php/texty/dokumenty/12-texty/dokumenty/26-vzpominky-na-ruske-zajeti-frantika-tomka-1881-1937

TŮMA, Emil a J. HABROVANSKÝ. T.G.Masaryk: vůdce legií. Praha: Československý legionář, 1937.

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. Praha: Legie, 1933, 31 s. Legionářská knihovna, 18.

TVRDÝ, Josef. Světový názor moderního Čecha. Brno: Moravský legionář, 1923, 31 s. Přednášky: Sbírka přednášek, sv. 1.

ULRYCH, Emil. S Francií za svobodu světa: čeští dobrovolníci ve francouzské armádě (cizinecká legie) 1914-1918. Praha: Minařík, 1920, 126 s., fot.

VANĚK, Otakar et al. Za svobodu: obrázková kronika československého revolučního hnutí na Rusi 1914-1920. Praha: Památník odboje, 1924 -1929, [Kniha I. – IV].

VAVROCH, J. et al Zásobování čs. vojsk na Rusi 1914-1920. Praha: Památník odboje, 1928, 131 s.

VAVROCH, Josef. U hrobu neznámého vojína. Praha: Ruský spolek válečných invalidů v ČSR, 1935, 45 s.

VONDRÁK, Vácslav. Z doby bojů o samostatné čs. vojsko na Rusi. Praha: Památník odboje, 1925, 31 s.

VONKA, Rudolf Jordán. Mírová myšlenka a smysl českých dějin. Praha: Svaz národního osvobození, 1929, 146 s., 5 mp. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 67.

ZENKL, Petr, Josef KOHOUTEK, Antonín BERINGER, Josef TRUHLÁŘ a František ŠIŠMA. Dr. Ljudevit Pivko: (projevy na tryzně k jeho poctě dne 16. dubna 1937 ve Staroměstské radnici). Praha: Nezávislá jednota čs. legionářů a Kruh jejích přátel, 1937. Legionářská knihovna, 27.

ZMRHAL, Karel. O samosprávu a demokracii v sibiřské armádě. Praha: Obrození, 1923, 396 s. Knihovna Obrození, 26.

ZMRHAL, Karel. Dva roky práce Československé obce legionářské. Praha: Československá obec legionářská, 1925.

Washingtonská deklarace. Editor Josef Kudela. Brno: Moravský legionář, 1925. Přednášky, sv. 12.

Národ legiím. Praha: Družina československých legionářů v Praze. Odbor „Národ legiím“, 1921, 175 s., front.

Almanach v upomínku 10. výročí Zborova a 50. výročí rusko-turecké války (za osvobození Slovanstva). Praha: Ruský spolek válečných invalidů v ČSR, 1927, 57 s.

Boží bojovníci bratři legionáři. Praha: Kočí, 1920, 187 s.

Československá anabase: projevy arm. gen. Jana Syrového, vyslance Bohdana Pavlů a pluk. Rudolfa Medka na slavnostním shromáždění, pořádaném Nezávislou jednotou čsl. legionářů na oslavu 10. výročí anabase čsl. vojska na Rusi, dne 25. května 1928 v Národním domě na Král. Vinohradech. Praha: Legie, 1928. Legionářská knihovna, sv. 10.

Dvacáté výročí bojů v Dobrudži 1916-1936. Praha: Kruh srbských legionářů v Praze, 1936.

Starodružiníci: Desetileté výročí přísahy starodružiníků a založení čsl. vojska v Rusku a ve Francii. Praha: J. Otto, 1924, 16 s.

Od Zborova k Bachmači: památník o budování československého vojska na Rusi pod vedením T.G. Masaryka. 2., nově upravené a rozšířené vyd. Praha: Čin, 1938, 350 s. Knihovna Cestou k svobodě: (o bojích čs. národa).

Brněnští železničáři za hranicemi a doma (1918-1920-1930): vzpomínky. [uspořádal Josef Kudela]. Brno: Moravský legionář, 1930, 47 s., front. Legionáři ve vlasti, sv. 2.

ŽENATÝ, Berty. Historie a osudy československého vojska na Rusi. Brno: Moravsko-slezská revue, 1918, 48 s. Sbírka časových spisů, 1.

ŽILKA, František. Dokončit dílo Husovo!: výzva k národnímu svědomí. Praha: Svaz národního osvobození, 1930, 47 s. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 74.