KREJČÍ, František Václav. Poselstvo vlády k čsl. vojsku na Sibiři.

KREJČÍ, František. Návrat sibiřských legií.