KUDELA, Josef, ed. V boji za svobodu: památce hrdinů.

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část II, Červenec-prosinec.

KUDELA, Josef. Sokol a legie.

KUDELA, Josef. Rok 1917 v dějinách odboje.

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část I, Leden-červen.

KUDELA, Josef. Svědectví generála Janina.

KUDELA, Josef. Obrana sibiřského velitelství.

KUDELA, Josef. Masaryk v Očsnr na Rusi.

KUDELA, Josef. Jubilejní Husovy oslavy v Moskvě v roce 1915.

Kudela, Josef – některé články z periodika Naše revoluce

KUDELA, Josef. O slavné bitvě u Zborova.

KUDELA, Josef. V boji za svobodu: Sborník vzpomínek, II.svazek.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec: Sokol, legionář.

KUDELA, Josef. Tyrš a Zborov.

KUDELA, Josef. Tyrš a Masaryk.

KUDELA, Josef. Šest let boje za svobodu.

KUDELA, Josef et al. Státní převrat z r. 1918 v Brně.

KUDELA, Josef. Generál St. Čeček, velitel povolžské fronty.

KUDELA, Josef. Sokolský hrdina

KUDELA, Josef et al. Komunistický puč v Brně-Oslavanech

KUDELA, Josef. Proslovy o legiích.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec

KUDELA, Josef et al. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u Cara Nikolaje II.

KUDELA, Josef. Památce M.R. Štefánika

KUDELA, Josef. Památce Jaromíra Krause.

KUDELA, Josef. Přehled osvětové činnosti

KUDELA, Josef. O ruském zlatém pokladě a československých legiích.

KUDELA, Josef. O Jiřím Klecandovi.

KUDELA, Josef. Masaryk, vychovatel Legií.

KUDELA, Josef. Masaryk osvoboditel.

KUDELA, Josef. Masaryk a Sokol: studie.

KUDELA, Josef. Legionáři dnes.

KUDELA, Josef et al. Legionář Miloš Wurm.

KUDELA, Josef. U našeho vůdce.

KUDELA, Josef. Husovým jménem do boje za svobodu národa.

KUDELA, Josef. Zborov.

KUDELA, Josef. S naším vojskem na Rusi II

KUDELA, Josef. O starodružiníku Ant. Grmelovi, oběti boje za národ a Slovanstvo.

KUDELA, Josef. Československý odboj doma.

KUDELA, Josef. Katolíci v odboji a o odboji

KUDELA, Josef et al. Karel Müller

KUDELA, Josef. Hus a legie.

KUDELA, Josef. Generál Jaroslav Červinka, nejstarší legionář.

KUDELA, Josef. Druhý sjezd čs. vojska na Rusi: rozbor oficielní publikace.

KUDELA, Josef. Dnešní situace v legionářstvu.

KUDELA, Josef et al. Deset let práce v Brněnské župě Československé obce legionářské.

KUDELA, Josef et al. Československý revoluční sjezd v Rusku.

KUDELA, Josef. Československé a polské vojsko v Rusku

KUDELA, Josef. Československá anabase v Rusku.

KUDELA, Josef. Bohumil Čermák