JANDÁSEK, Ladislav. Význam dra. Tyrše v přípravě našeho osvobození.

JANDÁSEK, Ladislav. Ideová usnesení VII. valného sjezdu ČOS

JANDÁSEK, Ladislav. Za společným cílem