LOGAJ, Josef. Oběti.

LOGAJ, Josef. Československé legie v Italii (1915-1918).