NAVRÁTIL, Alois. Tradice svatováclavská a katolictví v čsl. legiích.

NAVRÁTIL, Alois et al. Svatý Václav a čsl. legie