SVOBODA, Viktor. Aksakovská tragedie.

SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi.