SYCHRAVA, Lev, Jaroslav WERSTADT a Prokop MAXA. Československý odboj. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství, 1923, 200 s. Knihy pro každého, 5.

KUDELA, Josef, ed. V boji za svobodu: památce hrdinů. V Brně: Moravský legionář, 1938. 59 stran.

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část II, Červenec-prosinec. V Brně: Moravský legionář, 1928. 136 s. Knihovna československé revoluce; sv. 14. Národní digitální knihovna

KUDELA, Josef. Sokol a legie. 2., dopln. vyd. Brno: Moravský legionář, [1930]. 35, [III] s. Sokolská knihovna; sv. 7.

KUDELA, Josef. Rok 1917 v dějinách odboje. V Brně: Moravský legionář, 1927. 116 s. Knihovna československé revoluce; sv. 5. Národní digitální knihovna

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část I, Leden-červen. V Brně: Moravský legionář, 1928. 144 s. Knihovna československé revoluce; sv. 10.

Sociálně-zdravotní péče o legionářskou mládež v zemi moravskoslezské. Brno: Moravský Legionář, [1932. 21 – [II] s. Legionáři ve vlasti; sv. 7.

ŽILKA, František. Dokončit dílo Husovo!: výzva k národnímu svědomí. V Praze: Svaz národního osvobození, 1930. Knihovna Svazu národního osvobození.

ZAPLETAL, Řehoř. Druhý čs. pěší pluk dobrovolnický: jeho organisace a činnost v rámci celkového přehledu vývoje naší armády v době obsazování Slovenska. I. díl. V Praze: Vojenský archiv RČS, 1928. 228 s., [14] l. obr. příl. Spisy Vojenského archivu RČS. Řada první, Spisy vojensko-historické; č. 5.

VAVROCH, Josef. U hrobu neznámého vojína. Praha: Ruský spolek válečných invalidů v ČSR., jediná odbočka pro ČSR Všezahraničního svazu ruských válečných invalidů, 1935. 45 s. Knihovna Ruského válečného invalidy; [roč.] 1935, č. 5

Bičiště, Adolf Vladimír a Josef ALEXANDR. Říkání o bitvě u Zborova pro nejmenší čtenáře a čtenářky. Výbor pro oslavy 30. výročí Zborova

RICHTER, František. Pod prapory legií (z táborů zajateckých do Sibiře a kolem světa). Praha: Kolokol, 1920

RÁB, Julius. Starodružiníci, kdo jsou a co budou. V Brně: Moravský legionář, 1937. 71, [I] s. Houpačky; sv. 6.

KOPTA, Josef, ed., LANGER, František, ed. a MEDEK, Rudolf, ed. Od Zborova k Bachmači: památník o vybudování československého vojska na Rusi pod vedením T.G. Masaryka. Praha: Čin, 1938. 212, [1] s.

MEDEK, Rudolf. Za domovinu: legionáři československé mládeži. Praha: Vojtěch Šeba, 1934.

MEDEK, Rudolf. Po dvaceti letech. Praha: M. Kaláb, 1938.

Kapras, Jan: Národ a stát. Praha : Časopis Legie, 1936. Nezávislá jednota čs. legionářů. Legionářská knihovna, sv. 23.

GROH, Vladimír. Úcta Svatováclavská: Pravda a legenda. Brno: Mor. Legionář, [1928]. 21 s. Přednášky; Sv. 20.

HOLEČEK, Jeronym. Antika – brannost – legie: několik studií a poznámek. Praha: Svaz národního osvobození, 1937

ZEMAN, Adolf, ed. Cestami odboje: (jak žily a kudy táhly čs. legie). Díl 1, [Z rakouských pout k svobodě]. V Praze: Pokrok, 1926. 372 s. Knihovna Cestami odboje, 1

ZMRHAL, Karel. O samosprávu a demokracii v sibiřské armádě. Praha: Obrození, 1923, 396 s. Knihovna Obrození, 26.

ZMRHAL, Karel. Dva roky práce Československé obce legionářské. Praha: Československá obec legionářská, 1925.

Zborov 1917-1937. Ministerstvo národní obrany, 1937

HAIN, Alois. Za vnitřní svobodou národa: snahy, cíle a organisace svazu Národ. osvobození. Praha: Svaz Národního osvobození, 1928. Knihovna Svazu Národního osvobození.

VONDRÁK, Václav. Z doby bojů o samostatné čs. vojsko na Rusi. Praha: Památník odboje, 1925, 31 s.

REJMAN, Zd, V ŠÁRA, Otakar HANUŠ, Jar HLAVÁČEK a Matěj NĚMEC. Ruští důstojníci v československém odboji. Praha: Svaz ruských válečných invalidů v ČSR, 1933, ii, 57 s., fot.

TVRDÝ, Josef. Světový názor moderního Čecha. Brno: Moravský legionář, 1923, 31 s. Přednášky: Sbírka přednášek, sv. 1.

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. Praha: Legie, 1933, 31 s. Legionářská knihovna, 18.

TŮMA, Emil a J. HABROVANSKÝ. T.G.Masaryk: vůdce legií. Praha: Československý legionář, 1937.

ŠVÁCHA, Vladimír. Naše drobná práce. Praha: Svaz národního osvobození, 1930, 80 s. Knihovna Svazu národního osvobození, sv. 70.

ŠTEIDLER, F., J. BOHÁČ a F. BEDNAŘÍK. Československé legie za světové války. Praha: Památník Odboje, 1928.

ŠTEIDLER, František. Zborov: operace československé brigády u Zborova a Tarnopole roku 1917. Praha: Vědecký ústav vojenský, 1922, 86 s., 2 l. Sborník věd vojenských, 9. [flickrstream id=“168″]

ŠTEIDLER, František. Naše vystoupení v Rusku r. 1918. Praha: Památník odboje, 1923, 85 s. Knihovna Památníku odboje, 28.

ŠTEIDLER, František. Ideový a vojenský význam československých legií. Brno: Moravský legionář, 1924, 28 s. Přednášky: Sbírka přednášek, 8.

ŠTEIDLER, František. Československé hnutí na Rusi (informační přehled). 2. vyd. Praha: Památník odboje, 1922, 115 s. Knihovna Památníku odboje, 11.

SVOBODA, Viktor, František LANGER, Václav KAPLICKÝ, Josef MLČOCH, Stanislav SVÍTIL, Václav CHÁB, Bohumil PŘIKRYL, Ludvík MUSÍLEK a Bohumil PŘIKRYL et al. Aksakovská tragedie. 3. vyd. Praha: Svaz národního osvobození, 1929, 53 s. Knihovna Svazu národního osvobození, 5.

SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi. Praha: Památník odboje, 1924, 38 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 17.

STLOUKAL, Karel. Národní idea v dějinách: (z cyklu přednášek o nacionalismu). Praha: Časopis Legie, 1936. Legionářská knihovna, [sv.] 22.

Starodružiníci: Desetileté výročí přísahy starodružiníků a založení čsl. vojska v Rusku a ve Francii. Praha: J. Otto, 1924, 16 s.

SPLÍTEK, J. Národohospodářská činnost československých vojsk na Sibiři [online]. V Praze: Družstvo československých socialistů, 1919 [cit. 17.10.2013]. Available from: karelvasatko.cz/ruske-legie-literatura/narodohospodarska-…

SOJKA, Jan. V československé domobraně v Italii. Brno: Moravský legionář, 1934, 61 s., [8] l. fot. příl., [1] mp. Knihovna československé revoluce, sv. 33.

SOBOTA, Emil. Jsme ještě stále demokraté?

SKÁCEL, Jindřich. Československá armáda v Rusku a Kolčak: (protibolševický boj v roce 1918-20). Praha: Památník odboje, 1926, 2 listy, 433 s., 3 listy. Knihovna Památníku odboje, č. 47.

SIDORIN, Vladimir. Zborov a jeho politický a strategický význam. Praha: Svaz ruských válečných invalidů v Československé republice, 1934.

SAJDL, Josef. Českoslovenští železničáři v sibiřské anabasi. Praha: Památník odboje, 1924, 111 s. Knihovna Památníku odboje, 42.

První rok práce Československé obce legionářské: stati programové i informační. Praha: Československá obec legionářská, 1922.

POLÁK, Josef. Peněžnictví v ruských legiích: osmnáctá přednáška v cyklu o našem národním osvobození, pořádaném jednotami ČSOL. v Praze I.-II.-V. až VII. Praha: Památník odboje, 1924, 46 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 18.

PÍSECKÝ, Ferdinand. Generál M.R. Štefánik. Praha: Svaz národního osvobození, 1929, 137 s., front. Knihovna Svazu národního osvobození, 64.

PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi. Praha: Památník odboje, 1924, 29 s. Cyklus přednášek II.: O našem národním osvobození, 19.

PATEJDL, Josef. Sibiřská anabase: sedmá přednáška cyklu Československá Revoluce – proslovena 5. dubna 1923. Praha: Památník odboje, 1923, 61 s.