( 1890 – 1940 ) Rudolf Medek je téměř jediný představitel pravice, který ve svých dílech používá historické obrazy. Jeho styl zachází do zvláštní básnické mystiky, složené z bitev, ducha a militarismu. Formuloval své ideje v jazyce blízkém poezii a beletrii, jež přesto tvoří komplexní ideologii, ve které „československý voják je nejvyšší a nejplnější výraz […]