1924

ŠTEIDLER, František. Ideový a vojenský význam československých legií.

SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi.

Starodružiníci

SAJDL, Josef. Českoslovenští železničáři v sibiřské anabasi.

POLÁK, Josef. Peněžnictví v ruských legiích

PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi.

MEDEK, Rudolf. Památce prvního ministra vojenství Československé republiky

MEDEK, Rudolf. Národní vojsko.

MEDEK, Rudolf. Legionářství ve vlasti

KREJČÍ, František Václav. Poselstvo vlády k čsl. vojsku na Sibiři.

KOTÍK, Ladislav. Průlom v Artois

HRADIL, Jan. O Miloši Wurmovi

HAERING, Vladimír. Zdravotnictví v čsl. vojsku na Rusi

ELIÁŠ, Alois. Vývoj a boje čsl. legií ve Francii.

BEDNAŘÍK, František. Vývoj a boje československého vojska v Itálii.

BABKA, Alois. Za polární kruh