1925

ZMRHAL, Karel. Dva roky práce Československé obce legionářské.

VONDRÁK, Václav. Z doby bojů o samostatné čs. vojsko na Rusi.

JANDÁSEK, Ladislav. Ideová usnesení VII. valného sjezdu ČOS

Washingtonská deklarace

KUDELA, Josef. Přehled osvětové činnosti