1927

KUDELA, Josef. Rok 1917 v dějinách odboje.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Bitva u Zborova.

MEDEK, Rudolf. Poslední události a Nezávislá jednota čsl. legionářů

MEDEK, Rudolf a František SYŘIŠTĚ. Památce Zborova 1917-1927.

MEDEK, Rudolf. Historie a demagogie.

KLECANDA, Vojtěch Vladimír. Bitva u Zborova

Almanach v upomínku 10. výročí Zborova a 50. výročí rusko-turecké války (za osvobození Slovanstva).

CECHMAJSTR, Arnošt. O Emilu Podmolovi padlém u Zborova 2. července 1917.

BEDNAŘÍK, František. Československý dobrovolnický sbor v Santa Marii C.V. a Padule

BEDNAŘÍK, František. Břetislav Bartoš, malíř umělec a obětavý šiřitel československého odboje v Italii.

KUDELA, Josef. Památce Jaromíra Krause.

KUDELA, Josef. Zborov.

KUDELA, Josef et al. Československý revoluční sjezd v Rusku.