1928

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část II, Červenec-prosinec.

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část I, Leden-červen.

HAIN, Alois. Za vnitřní svobodou národa

ŠTEIDLER, F., J. BOHÁČ a F. BEDNAŘÍK. Československé legie za světové války.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Proč došlo k bojům legií se sověty.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Jiří Klecanda

MEDEK, Rudolf. Deset let československé samostatnosti.

Kruh přátel Nezávislé jednoty čsl. legionářů.

Československá anabase

KUDELA, Josef. O Jiřím Klecandovi.

KUDELA, Josef. Československý odboj doma.

KUDELA, Josef. Československá anabase v Rusku.