1929

SVOBODA, Viktor. Aksakovská tragedie.

PÍSECKÝ, Ferdinand. Generál M.R. Štefánik.

PAPOUŠEK, Jaroslav. Osvobozenecká pavěda.

NAVRÁTIL, Alois et al. Svatý Václav a čsl. legie

MEDEK, Rudolf. Veliký pochod Čechoslováků Ruskem a Sibiří.

MASARYK, Tomáš Garrigue. Projevy presidenta T.G. Masaryka k vojsku.

LOUBAL, František. Josef Kudrna

LOUBAL, František. Dr. M. R. Štefánik

KOČVARA, Jan. Československé domobranecké prapory v Italii.

JANDÁSEK, Ladislav. Význam dra. Tyrše v přípravě našeho osvobození.

DOSTÁL, Emil. Svatý Václav patronem čsl. odboje na Rusi

KUDELA, Josef. Jubilejní Husovy oslavy v Moskvě v roce 1915.

KUDELA, Josef. Legionáři dnes.