1932

Sociálně-zdravotní péče o legionářskou mládež v zemi moravskoslezské.

NAVRÁTIL, Alois. Tradice svatováclavská a katolictví v čsl. legiích.

MĚCHURA, Josef. Rozvědčíci u Kazaně.

LENFELD, Jan. Mravní idea Zborova

KUDELA, Josef. Tyrš a Zborov.

KUDELA, Josef. Aksakovská tragedie: Plukovník Švec.