1935

VAVROCH, Josef. U hrobu neznámého vojína.

KUNŠTÁTSKÝ, Cyril. Památce bratra Antonína Smětáka.

KREJČÍ, Antonín. T.G. Masaryk

BEDNAŘÍK, František. Masaryk a Itálie za války: fakta a dokumenty.

KUDELA, Josef et al. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u Cara Nikolaje II.

KUDELA, Josef. Husovým jménem do boje za svobodu národa.