Almanach osvětové práce v našem vojsku

KUDELA, Josef. Přehled osvětové činnosti