Československý legionář

TŮMA, Emil a J. HABROVANSKÝ. T.G.Masaryk