Československý vědecký ústav vojenský

KLECANDA, Vojtěch Vladimír. Operace československého vojska na Rusi