Knihovna československé revoluce

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část II, Červenec-prosinec.

KUDELA, Josef. Rok 1917 v dějinách odboje.

KUDELA, Josef. Rok 1918 v dějinách odboje. Část I, Leden-červen.

SOJKA, Jan. V československé domobraně v Italii.

MĚCHURA, Josef. Rozvědčíci u Kazaně.

LOUBAL, František. Dr. M. R. Štefánik

KOČVARA, Jan. Československé domobranecké prapory v Italii.

BEDNAŘÍK, František. Masaryk a Itálie za války: fakta a dokumenty.

KUDELA, Josef. V boji za svobodu: Sborník vzpomínek, II.svazek.

KUDELA, Josef et al. Státní převrat z r. 1918 v Brně.

KUDELA, Josef. Generál St. Čeček, velitel povolžské fronty.

KUDELA, Josef et al. Petrohradský sjezd a druhé slyšení u Cara Nikolaje II.

KUDELA, Josef. Masaryk osvoboditel.

KUDELA, Josef et al. Legionář Miloš Wurm.

KUDELA, Josef. Druhý sjezd čs. vojska na Rusi: rozbor oficielní publikace.

KUDELA, Josef et al. Československý revoluční sjezd v Rusku.

KUDELA, Josef. Československé a polské vojsko v Rusku

KUDELA, Josef et al. Bělgorod : Přednášky, vzpomínky, zpráva.