Knihovna Hrdinové a oběti odboje

LOUBAL, František. Josef Kudrna

KUDELA, Josef. Památce M.R. Štefánika

KUDELA, Josef. Památce Jaromíra Krause.

KUDELA, Josef. O Jiřím Klecandovi.

KUDELA, Josef. O starodružiníku Ant. Grmelovi, oběti boje za národ a Slovanstvo.

KUDELA, Josef et al. Karel Müller