Knihovna Národního Osvobození

PAPOUŠEK, Jaroslav. Bitva u Zborova.