Knihovna Ruského válečného invalidy

VAVROCH, Josef. U hrobu neznámého vojína.