Legiografie

KUDELA, Josef. O slavné bitvě u Zborova.

KUDELA, Josef. O ruském zlatém pokladě a československých legiích.