O našem národním osvobození

SVOBODA, Viktor. Soudnictví v čsl. vojsku na Rusi.

POLÁK, Josef. Peněžnictví v ruských legiích

PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi.

MEDEK, Rudolf. Národní vojsko.

MEDEK, Rudolf. Legionářství ve vlasti

KREJČÍ, František Václav. Poselstvo vlády k čsl. vojsku na Sibiři.

HAERING, Vladimír. Zdravotnictví v čsl. vojsku na Rusi

ELIÁŠ, Alois. Vývoj a boje čsl. legií ve Francii.

BEDNAŘÍK, František. Vývoj a boje československého vojska v Itálii.