Obětem odboje

BEDNAŘÍK, František. Jan Čapek: vzorný Sokol a průkopník československého odboje v Itálii.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec: Sokol, legionář.