Přednášky: Sbírka přednášek

TVRDÝ, Josef. Světový názor moderního Čecha.

ŠTEIDLER, František. Ideový a vojenský význam československých legií.

JANDÁSEK, Ladislav. Za společným cílem

KUDELA, Josef. Šest let boje za svobodu.

KUDELA, Josef. Legionáři dnes.

KUDELA, Josef. Hus a legie.