Ruský spolek válečných invalidů v ČSR

VAVROCH, Josef. U hrobu neznámého vojína.

Almanach v upomínku 10. výročí Zborova a 50. výročí rusko-turecké války (za osvobození Slovanstva).