Státní nakladatelství

MEDEK, Rudolf. Veliký pochod Čechoslováků Ruskem a Sibiří.