Svaz ruských válečných invalidů v Československé republice

SIDORIN, Vladimir. Zborov a jeho politický a strategický význam.