Za svobodu

MEDEK, Rudolf a František SYŘIŠTĚ. Památce Zborova 1917-1927.