Boží bojovníci bratři legionáři.

Boží bojovníci bratři legionáři. Praha: Kočí, 1920, 187 s. Duch našeho osvobození, sv. 1.