ŽILKA, František. Dokončit dílo Husovo!

ZAPLETAL, Řehoř. Druhý čs. pěší pluk dobrovolnický

VAVROCH, Josef. U hrobu neznámého vojína.

Říkání o bitvě u Zborova pro nejmenší čtenáře a čtenářky.

RICHTER, František. Pod prapory legií

RÁB, Julius. Starodružiníci, kdo jsou a co budou.

Od Zborova k Bachmači

Kapras, Jan: Národ a stát.

GROH, Vladimír. Úcta Svatováclavská

HOLEČEK, Jeronym. Antika – brannost – legie

ZEMAN, Adolf, ed. Cestami odboje

Zborov 1917-1937.

HAIN, Alois. Za vnitřní svobodou národa

VONDRÁK, Václav. Z doby bojů o samostatné čs. vojsko na Rusi.

Ruští důstojníci v československém odboji.

TVRDÝ, Josef. Světový názor moderního Čecha.

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi.

TŮMA, Emil a J. HABROVANSKÝ. T.G.Masaryk

ŠVÁCHA, Vladimír. Naše drobná práce.

STLOUKAL, Karel. Národní idea v dějinách

Starodružiníci

SPLÍTEK, J. Národohospodářská činnost československých vojsk na Sibiři

SOJKA, Jan. V československé domobraně v Italii.

SOBOTA, Emil. Jsme ještě stále demokraté?

SKÁCEL, Jindřich. Československá armáda v Rusku a Kolčak

SIDORIN, Vladimir. Zborov a jeho politický a strategický význam.

SAJDL, Josef. Českoslovenští železničáři v sibiřské anabasi.

První rok práce Československé obce legionářské

POLÁK, Josef. Peněžnictví v ruských legiích

PÍSECKÝ, Ferdinand. Generál M.R. Štefánik.

PECHÁČEK, František. Technické oddělení čsl. vojska na Rusi.

PATEJDL, Josef. Sibiřská anabase

Památce Jana Čapka

NOVOTNÝ, Antonín. Polní pošta československých a spojeneckých vojsk na Rusi a její pošt. známky.

Národ legiím.

MĚCHURA, Josef. Rozvědčíci u Kazaně.

MARKOVIČ, Ivan. Slováci v zahraničnej revolúcii.

LENFELD, Jan. Mravní idea Zborova

KUNŠTÁTSKÝ, Cyril. Památce bratra Antonína Smětáka.

Brněnští železničáři za hranicemi a doma (1918-1920-1930)

Kruh přátel Nezávislé jednoty čsl. legionářů.

KREJČÍ, Antonín. T.G. Masaryk

KOTÍK, Ladislav. Průlom v Artois

KOČVARA, Jan. Československé domobranecké prapory v Italii.

HRADIL, Jan. O Miloši Wurmovi

HODONÍNSKÝ, Dr. Masarykovi – osvoboditeli!

HAERING, Vladimír. Zdravotnictví v čsl. vojsku na Rusi

ELIÁŠ, Alois. Vývoj a boje čsl. legií ve Francii.

DORAZIL, Vlastimil. Jan Gayer

Československá anabase