ŠTEIDLER, František. Zborov

ŠTEIDLER, František. Zborov: operace československé brigády u Zborova a Tarnopole roku 1917. Praha: Vědecký ústav vojenský, 1922, 86 s., 2 l. Sborník věd vojenských, 9.
[flickrstream id=“168″]