Vědecký ústav vojenský

ŠTEIDLER, František. Zborov