1937

RÁB, Julius. Starodružiníci, kdo jsou a co budou.

HOLEČEK, Jeronym. Antika – brannost – legie

Zborov 1917-1937.

TŮMA, Emil a J. HABROVANSKÝ. T.G.Masaryk

KUDELA, Josef. V boji za svobodu: Sborník vzpomínek, II.svazek.