Zborov 1917-1937.

Zborov 1917-1937. Ministerstvo národní obrany, 1937

Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937. Zborov 1917-1937.