Legie

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi.

MEDEK, Rudolf. Poslední události a Nezávislá jednota čsl. legionářů

MEDEK, Rudolf. Historie a demagogie.

MEDEK, Rudolf. Deset let československé samostatnosti.

Kruh přátel Nezávislé jednoty čsl. legionářů.

Československá anabase

BARTŮŠEK, Josef. Štefánikova vojenská činnost