TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi.

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. Praha: Legie, 1933, 31 s. Legionářská knihovna, 18.

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi. TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi.