ZAPLETAL, Řehoř. Druhý čs. pěší pluk dobrovolnický

ZAPLETAL, Řehoř. Druhý čs. pěší pluk dobrovolnický: jeho organisace a činnost v rámci celkového přehledu vývoje naší armády v době obsazování Slovenska. I. díl. V Praze: Vojenský archiv RČS, 1928. 228 s., [14] l. obr. příl. Spisy Vojenského archivu RČS. Řada první, Spisy vojensko-historické; č. 5.