DORAZIL, Vlastimil. Jan Gayer

DORAZIL, Vlastimil. Jan Gayer – velitel 4. střeleckého pluku „Prokopa Velikého“. Praha: Obzor, 1933.

Součástí: