1933

Ruští důstojníci v československém odboji.

TUREK, František. O plukovníku Josefu Jiřím Švecovi.

DORAZIL, Vlastimil. Jan Gayer

KUDELA, Josef et al. Státní převrat z r. 1918 v Brně.

KUDELA, Josef. Plukovník Josef Švec

KUDELA, Josef. Generál Jaroslav Červinka, nejstarší legionář.