Legionářská literatura

bývá chápána jako svébytný fenomén, jejímž určujícím tématem jsou legionáři a mezníkem počátek a konec meziválečného období.

Českoslovenští legionáři

první světové války zanechali výraznou stopu v dějinách 20. století s nemalým vlivem přes celé období první republiky.

Copyright

Všechny zde zveřejněné knihy jsou díla autorů, kteří již nežijí více než sedmdesát let, a proto na ně není uplatňováno jakékoliv autorské právo.

Edice
Autoři
Rok vydání

Webdesign Jan Purkert